30 nap kérdés nélkül Visszaküldési politika
subscription

ÜNNEPI AJÁNDÉK
ATN MARS LTV 160 3-9X

close

Iratkozz fel e-mail listánkra és nyerj!!!

FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK

1. Vásárolt termékek kézbesítése

 • A rendelt és kifizetett termékek kézbesítési határideje a Felhasználó által megadott címre 24 órától 5 munkanapig tart, miután a rendelést visszaigazolták; hivatalos ünnepek és/vagy szabadnapok esetén a határidő meghosszabbodhat a szabadnapok idejével. Bármely esetben előfordulhat, hogy a megadott szállítási határidők késni fognak; azonban www.atneu.com Az Ügyfelet haladéktalanul értesíteni kell erről.

  A meghatározott fizetős termékek kézbesítése, melyek a rendelés időpontjában nem elérhetőek az ATN EUROPA LTD online áruházában, a Felhasználó által megadott címre történik 24 órától 14 munkanapon belül a rendelés visszaigazolásának kézhezvétele után; hivatalos ünnepek és/vagy szabadnapok esetén a határidő meghosszabbodhat a munkaszüneti napok időtartamával. Bármely esetben a meghatározott szállítási határidők csúszhatnak; azonban ATN EUROPE LTD Az ügyfelet azonnal értesíteni kell róla.

  A rendelt áruk a megadott helyre és az egyeztetett határidőn belül lesznek szállítva. ATN EUROPE LTD fenntartja a jogot arra, hogy legfeljebb 7 (hét) nappal meghosszabbítsa a meghatározott határidőket a Felhasználók előzetes értesítése nélkül, és a rendelést leadó Felhasználó előzetes hozzájárulásával további 7 (hét) napnál hosszabb ideig is meghosszabbíthatja a határidőket.

  A Felhasználó kiválaszthatja a következő két kézbesítési lehetőség közül::

  • Kifejezett szállítás 24 órán belül (munkanapokon) (ha a rendelést 12:00 óráig leadják) - futárszolgálat díjának fizetése 25 BGN/... mértékben.
  • Normál szállítás - a szállítás ingyenes. A rendelt termékek 10 munkanapon belül átvehetők a kiválasztott üzletben.

  ATN EUROPE EOOD Az Ön rendelését további megerősítés kérheti telefonon vagy e-mailen keresztül. Ha az User nem kívánja megadni a kért információkat, ATN EUROPE LTD, Az ilyen elutasítás azonnali rendelési törléshez vezet, további értesítés nélkül is.

  ATN EUROPE EOOD A szállítási késésekért, például a futárszolgálat hibája miatt nem vállalunk felelősséget.

  A szállítás során a felhasználónak és/vagy az általa kijelölt jogosult képviselőnek gondosan meg kell vizsgálniuk a termékeket. Az esetleges külső látható hibák esetén - lehetséges meghibásodások, ütközések és egyéb károk az átvételkor azonosítva, a Felhasználónak alá kell írnia egy sérülési jegyzőkönyvet a futár jelenlétében, amelyben feltünteti azonosított hibákat, valamint azonnal értesítenie kell az ATN EUROPE EOOD-t a következő telefonszámon: +359 32570140 vagy e-mail: support@atneu.com

  Ha a Felhasználó fenntartás nélkül elfogadja a szállítást, akkor az összes későbbi reklamáció külső látható hibákra vonatkozóan elfogadhatatlannak tekintendő, és ezért nem lesz teljesítve. Abban az esetben, ha nem kerül kiadásra és aláírásra kárfelvételi jegyzőkönyv a futár jelenlétében a termék átvételekor, illetve ha a Felhasználó nem értesíti azonnal ATN EUROPE EOOD at tel. +359 32570140 vagy e-mail: support@atneu.com, A felhasználó elveszíti jogait az externally visible defects tekintetében, amelyeket a vásárlási szerződés biztosít.

  Ha a Felhasználó helytelen vagy rossz címet, kapcsolattartó személyt és/vagy telefonszámot adott meg a rendelésében ATN EUROPE EOOD Nem lesz felelős a rendelés helytelen teljesítéséért, ha az azért következik be, mert a felhasználó helytelen információkat szolgáltatott.

  A termékek kézbesítésekor a Felhasználónak vagy előre megjelölt harmadik félnek meg kell írnia a kézbesítési dokumentumokat. Harmadik félnek tekintendő minden olyan személy, aki nem rendelte meg a terméket, de elfogadja a termékeket, amikor azokat a Felhasználó által megadott szállítási címre kézbesítik.

  Ha a Felhasználót nem találják meg a meghatározott címen a szállítás teljesítésére irányuló határidő alatt, és/vagy nem biztosított a szállítási címre történő hozzáférés, a ATN EUROPE EOOD fel lesz mentve a kötelességétől a rendelt áruk szállítására, és a Felhasználó elveszti a lehetőséget a rendelt áruk kézbesítésére.

  emailben a support@website.com címen. Azt is választhatja, hogy visszakapja az árát. Ebben az esetben a User a nem megfelelő árut visszaküldi a Seller-nek az eredeti állapotban és csomagolásban. ATN EUROPE LTD így onnan a tel. +359 32570140 vagy e-mail: support@atneu.com. ATN EUROPE LTD fenntartja a jogot arra, hogy válassza / változtassa meg a szállítást végző alvállalkozót a Felhasználó előzetes értesítése nélkül, feltéve, hogy ez nem érinti a szállítás módját és időtartamát.

  A felhasználónak jogában áll távolról lemondani a szerződésről kényelmi okokból és bármilyen kártalanítás vagy büntetés nélkül, a termékek birtokba vételétől számított 14 napon belül attól a dátumtól számítva, amikor a Felhasználó vagy egy, a szállító kivételével megnevezett harmadik személy átvette a termékeket, vagy attól számítva, amikor a Felhasználó vagy egy, a szállító kivételével megnevezett harmadik személy átvette az utoljára szállított termékeket egy olyan szerződés esetében, amely alapján több terméket rendel egyetlen megrendelés keretében.

  Amennyiben a rendelt áru nem elérhető az online áruházban a rendelés időpontjában, a felhasználónak jogában áll bármikor, a megrendelés távolról való lemondásra, kompenzáció vagy büntetés nélkül, 14 napon belül, attól a naptól számítva, amikor a Felhasználó vagy egy harmadik személy - a szállítót kivéve - birtokba vette az árut, vagy amikor a Felhasználó vagy egy harmadik személy - a szállítót kivéve - birtokba vette az utoljára szállított árut abban az esetben, ha egy megrendelés keretében több árut rendelsz egyetlen megrendelés szerint a Fogyasztóvédelmi törvény rendelkezései szerint.

  Annak érdekében, hogy gyakorolni tudja az elutasítás jogát, a Felhasználónak értesítenie kell a ATN EUROPE LTD az ő nevéről, földrajzi címéről és ha rendelkezésre áll, telefonszámáról, faxszámáról és email címéről, valamint a szerződés megszüntetésére vonatkozó döntéséről, egyértelmű nyilatkozattal (például levél útján, faxon vagy emailben). A felhasználó elutasíthatja a mellékelt szabványos lemondási nyomtatvány használatát, azonban ez nem kötelező.:


A szabványos szerződés visszavonási nyomtatványa (töltse ki és küldje el ezt az űrlapot csak akkor, ha szeretné visszavonni a szerződést)

AKÁR
ATN EUROPE LTD

Az ATN EUROPE LTD székhelye és fő üzleti helyszíne Plovdivban található, 4003, 43, Vassil Levski utca. A cégazonosító száma 205367746, bejegyezve a Cégközlönyben. Elérhetőségi telefon: +359 32570140 email support@atneu.com

www.atneu.com, raktárnéző a városban Sofia 1588, ul. "Okolovrasten pat" 456B

Ezennel értesíteni szeretném/szeretnénk, hogy visszalépek/visszalépünk a következő árú vásárlásáról kötött szerződéstől/a következő szolgáltatás nyújtásáról szóló szerződéstől.:
..............................................................................................................
..............................................................................................................

– Ordered on*/Received on* ..................................................................................
– Felhasználó neve ...............................................................................................
– Felhasználó címe ............................................................................................
– Felhasználó aláírása ..........................................................................................
(csak abban az esetben, ha ez egy papíralapú űrlap)
– Dátum ......................................................................................................
*


A felhasználó továbbá elektronikusan kitöltheti és elküldheti a sztenderd lemondási nyilatkozatot vagy más egyértelmű lemondási nyilatkozatot a www.atneu.com weboldalon, ebben az esetben az ATN EUROPE LTD azonnal visszaigazolást küld a lemondásról papíron vagy e-mailben. A szerződés lemondási határidejének betartása érdekében a felhasználónak csak annyit kell tennie, hogy elküldi lemondási értesítését a lemondási jog lejárta előtt.

Abban az esetben, ha a Felhasználó visszalép a szerződéstől, az АTN EUROPE LTD visszatéríti az összes kapott fizetést, beleértve a szállítási költségeket (kivéve azokat a további költségeket, amelyek az által a Felhasználó által választott szállítási móddal kapcsolatosak, ami nem a legolcsóbb által az АTN EUROPE LTD által felkínált standard szállítási mód ), indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb 14 napon belül attól az időponttól számítva, amikor a Felhasználó értesíti az АTN EUROPE LTD-t a szerződés megszüntetésére vonatkozó döntéséről.

A felhasználó elfogadja a www.atneu.com szolgáltatásának általános feltételeit, ezáltal kifejezett beleegyezését adja ahhoz, hogy a fizetett összeget visszatérítik az általa megadott bankszámlára.

ATN EUROPE LTD Jogosult az áru visszajuttatásáig vagy az áru visszaküldéséről szóló bizonyítékok benyújtásáig terjedő fizetések visszatartására, amelyik előbb bekövetkezik.

A Felhasználó köteles elküldeni az ATN EUROPE LTD részére, vagy a termékeket ésszerű késedelem nélkül visszaküldeni, mindenesetre legkésőbb 14 nappal azután a napon, amikor értesítette az ATN EUROPE LTD-t a szerződés felbontásáról.

A feltétel abban az esetben van teljesítve, ha a Felhasználó visszaküldi a terméket az ATN EUROPE LTD-hez a 14 napos határidő lejárta előtt.

A termékek visszaküldésének közvetlen költségeit a felhasználó fedezni fogja..

A termékeket eredeti csomagolásukban kell visszaküldeni, teljes szállítási dokumentumkészlettel, bármilyen kár nélkül, azon az alakon, ahogyan azt átvették. Az ATN EUROPE LTD fenntartja magának a jogot, hogy eldöntse, elfogadja-e a visszaküldött termékeket, feltéve, hogy azok sérült csomagolást, használati nyomokat, karcolásokat, ütődéseket, elektromos sokktól származó károkat, vagy hiányzó tartozékokat, garanciaigazolványt mutatnak.

A Felhasználó felel az áruk értékcsökkenéséért, amely a termék tesztelése során felmerül, kivéve azokat, amelyek szükségesek a termék jellegének, tulajdonságainak és üzemképességének megerősítéséhez. Amikor a Felhasználó gyakorolja elállási jogát, fizetnie kell a tényleges szállítás arányos összegét azon időpontig, amíg értesíti az ATN EUROPE LTD-t az elállási jog gyakorlásáról. Az arányos összeget az végár alapján számolják ki. Ha a végár túl magas, akkor az arányos összeget az aktuális szállítás piaci értéke alapján számítják ki.

2. Általános Szerződési Feltételek az ATN Europe LTD szolgáltatásainak igénybevételéhez

 • N.B. Kérjük, olvassa el figyelmesen ezeket a Általános Szerződési Feltételeket, mielőtt használná ezt a weboldalt. A weboldal használatával elfogadja és egyetért a Általános szerződési feltételekkel. Ha NEM FOGADJA EL ezeket a feltételeket, ne használja a weboldalt.

  Ezen Általános Szerződési Feltételek szabályozzák a kapcsolatokat ATN EUROPE LTD az https://www.atneu.com/ domainen és aldomainjein (a weboldal), valamint a weboldalak és szolgáltatások felhasználói, akik az itt elérhető információkat és kereskedelmi szolgáltatásokat veszik igénybe. ATN EUROPE LTD a honlapon. A szolgáltatások használatához ATN EUROPE LTD, A felhasználó regisztráljon a weboldalon, és ezzel egyetért, teljes mértékben elfogadja és vállalja a Általános Szerződési Feltételeket.

 • Eladó adatai

  ATN EUROPE LTD, egy bolgár köztársaságban bejegyzett vállalat, székhelye és fő üzleti helyszíne: ATN EUROPE LTD, 205367746, Plovdiv 4003, 43, Vassil Levski Street, Az Országos Bírósági Hivatalhoz belépett, a cégazonosító szám 205367746, Kapcsolat telefonos száma +359 32570140, e-mail support@atneu.com / www.atneu.com és raktár Szófia városában: 1588, ul. "Okolovrasten pat" 456B

  1. Felhasználási feltételek Kérjük, olvassa el az alábbi felhasználási feltételeket, mielőtt használná szolgáltatásainkat. 1. Regisztráció: A szolgáltatásaink használatához regisztrálnia kell egy felhasználói fiók létrehozásával. 2. Adatvédelem: Adatvédelmi irányelveinket megtalálja az adatvédelmi szabályzatunkban. 3. Felhasználói felelősség: Felelősséget vállal a felhasználói fiókjával kapcsolatos összes tevékenységért. 4. Tartalom: Tilos olyan tartalmat megosztani, amely sértő, törvénytelen vagy jogosulatlan. 5. Szolgáltatásaink: Fenntartjuk a jogot a szolgáltatások módosítására vagy megszüntetésére előzetes értesítés nélkül. Kérjük, olvassa el a teljes felhasználási feltételeket a részletes információkért. Ha bármilyen kérdése van a felhasználási feltételeinkkel kapcsolatban, kérjük, lépjen velünk kapcsolatba. Köszönjük! www.atneu.com website

  A webhely regisztrálásával a felhasználó megerősíti és kijelenti beleegyezését a következőkhöz::

  Az információs szolgáltatások a weboldalon "azok jelenlegi formájukban" kerülnek a közzétételre. Az ATN EUROPE LTD nem felelős a közzétett információk pontosságáért.

  ATN EUROPE LTD Nem vállal felelősséget és nem köteles betartani az időpontokat az Ügyfél teljesített rendeléseiről szóló információk, saját vagy más felhasználók kérelmeinek állapota, termékekkel kapcsolatos kérdések és kommentek, termékek elérhetősége, valamint bekövetkezett károk és/vagy elmulasztott haszon és egyéb fajtájú vagy nagyságú veszteségek tekintetében, melyek az oldal használatát követően, illetve annak következtében, vagy hiányában (technikai problémák, megelőző karbantartás, adminisztrátor döntései stb.) keletkeztek. Az Ügyfél nyomon követheti bármely rendelés állapotát a profilján vagy e-mailben.

  ATN EUROPE LTD Nem vállal felelősséget abban az esetben, ha a Felhasználó a weboldal használata során vagy annak valamely anyagával kapcsolatosan bármilyen kárt szenved, amely megköveteli a berendezés javítását vagy helyreállítását, valamint az információk elvesztését, és az ilyen károk helyreállításával kapcsolatos összes költség a Felhasználót terheli.

  Az online rendszeren keresztül végzett vásárlásokra vonatkozóan a honlapon megjelenített termékek elérhetőségét a megtekintés idején tükrözi, és tekintve a termékek forgásának dinamikáját, előfordulhat, hogy a konkrét tételek és azokhoz kapcsolódó kiegészítők, melyek a honlapon "elérhető" jelzéssel vannak feltüntetve a megtekintés idején, már elfogytak a rendelés pillanatában, így nem rendelhetőek meg és szállíthatóak ki az online üzleten keresztül. Minden esetben az ATN EUROPE LTD értesíti azokat a felhasználókat, akik rendelést adtak le a honlapon keresztül, a rendelésük teljesítési képességéről/lehetetlenségéről az online rendszeren keresztül rendelt termékek szállítására vonatkozóan.

  Az Online rendszeren keresztül leadott megrendelés paraméterei (időtartam/szállítási mód stb.) módosíthatók, az ATN EUROPE LTD értesíti a Felhasználót a módosításokról az e-mailben és/vagy kapcsolattartási telefonszámon keresztül, vagy más megfelelő módon, legkésőbb az ajánlatvisszaigazolás elküldésének idejéig. Bármilyen szállítási cím, fizetési mód, árucikk módosítása vagy hozzáadása, számlaadatok módosítása és/vagy egyéb rendelési paraméterek módosítása a Felhasználó által az ATN EUROPE online tanácsadójának a megadott elérhetőségein (tel.: +359 32570140 / e-mail: support@atneu.com) kell történjen, mielőtt a rendelést elküldik a szállításra. A rendelés megerősítésének és kézbesítésének ezt követő értesítése után már nem lehet módosítani.

  A Webesoldal szolgáltatásainak használatához a Felhasználónak közvetlenül a világméretű hálózaton keresztül kell hozzáférnie vagy más eszközökön keresztül, amelyek hozzáférést biztosítanak a webes tartalmakhoz, és gondoskodnia kell a világméretű hálózathoz való hozzáféréshez szükséges felszerelésről, például számítógépről, modemről vagy más eszközről internet-hozzáférés céljából. Az ATN EUROPE LTD nem vállal felelősséget semmilyen zavarért vagy műszaki problémáért, amely megakadályozza a Weboldal használatát azért, mert a Felhasználó működtetett számítógépes berendezésének minősége.

  Az oldalon való regisztráció során a Felhasználónak valós, helyes, teljes és naprakész információkat kell megadnia, amelyek szükségesek a vásárlás teljesítéséhez, az összes kötelező mezőt kitöltve a regisztrációs űrlapon. A sikeres regisztrációt követően a Felhasználónak kifejezett beleegyezését kell adnia a regisztrációs űrlapon keresztül az oldalon, hogy harmadik személyek, ideértve, de nem kizárólagosan a futárokat és másokat, felvehetik vele a kapcsolatot annak érdekében, hogy néhány részletet tisztázhassanak a teljesített rendeléssel és a későbbi árucikk szállításával kapcsolatban.

  A Szolgáltató nem felelős a helytelenül és/vagy helytelenül teljesített rendelésért abban az esetben, ha a Felhasználó helytelen, hamis vagy hiányos információkat szolgáltatott, és jogosult lehet az illető személy további hozzáférésének megtagadására a weboldal által kínált szolgáltatások egy részéhez vagy az összeséhez.

  Weboldalon való regisztrációval, valamint az "Szükségünk van a hozzájárulására a személyes adatainak kezeléséhez az új rendelet szerint!" mező kipipálásával a Felhasználó alábbiakat erősíti meg és állítja el: :

  A felhasználó örökös, szóbeli és feltétel nélküli hozzájárulását adja addig, míg azt írásban kifejezetten vissza nem vonja, hogy személyes adatait az ATN EUROPE LTD és/vagy a cég által felhatalmazott harmadik személyek gyűjthetik, tárolhatják, feldolgozhatják és használhatják szerződéses vagy egyéb jogalapokon alapuló tevékenységhez, ideértve de nem kizárólagosan: futárszolgáltatást végző cégek, bankok, egyéb kereskedők, stb. marketing és reklám célra és elemzésre az ATN EUROPE LTD vagy más személyek részéről, részvétel játékokban, promóciókban és lottókban, amelyeket az ATN EUROPE LTD szervez, valamint bármilyen más célra, ami jogszabály által nem tiltott.

  Az ATN EUROPE LTD termékei és szolgáltatásai, valamint/vagy folyamatban lévő tevékenységeinek, marketing és promóciós üzenetekre való tájékoztatása érdekében kereskedelmi üzeneteket kaphat a megadott kapcsolattartási adatokon keresztül, valamint marketingkutatási és adatgyűjtési célokra. Amennyiben a Felhasználó nem kíván ilyen információkat kapni, az erre vonatkozó kérelmet és kapcsolatfelvételi űrlapot használja a weboldalon.

 • 2. Személyes adatvédelem

  ATN EUROPE LTD, A 205367746 cégazonosító szám személyes adatkezelőként személyes adatokat gyűjt egyénektől, mint ilyen adatokra utalnak.

  ATN EUROPE LTD Személyes adatkezelő, amely Bulgária területén jött létre, és a személyes adatokat törvényesen és jóhiszeműen kezeli vállalkozása - kiskereskedelem és nagykereskedelem céljára, és nem dolgozza fel őket további módon, amely összeegyeztethetetlen ezekkel a célokkal.

  ATN EUROPE LTD Az ATN EUROPE LTD csak az előre meghatározott célból dolgozza fel a személyes adatokat, feltéve, hogy az adatokra vonatkozó természetes személy kifejezett hozzájárulását adta, és ha az adatokra vonatkozó személy nem adta meg a kifejezett hozzájárulását, az ATN EUROPE LTD nem jogosult az adatait feldolgozni. A Felhasználó által megadott személyes adatok nem lesznek elérhetők harmadik személyek számára reklám- és promóciós célokra.

  Bármely természetes személy jogosult arra, hogy írásban benyújtott kérelmével hozzáférjen személyes adataihoz, hogy információkat szerezzen azok feldolgozásáról és használatáról, valamint jogában áll bármikor kérni az ATN EUROPE LTD-től, hogy törölje, helyesbítse vagy blokkolja személyes adatait, amelyek feldolgozása nem felel meg az elvárásoknak.

 • 3. Szerzői jogok és kapcsolódó korlátozások

  A felhasználók személyes igényeikhez, nem kereskedelmi célokra vehetik igénybe a Honlapon kínált szolgáltatásokat, feltéve, hogy ez nem sérti az ATN EUROPE LTD vagy közvetlenül vagy közvetve a Honlap anyagaival összefüggő harmadik személyek szerzői jogait. A felhasználóknak kifejezetten tilos másolni, nyilvánosan terjeszteni vagy bármilyen célra átadni a Honlapon közzétett anyagokat.

  ATN EUROPE LTD Engedélyezheti az anyagok és egyéb információk közzétételének jogát harmadik személyek számára azonban csak további írásbeli szerződés alapján, amely rendez minden jogi viszonyt az ATN EUROPE LTD és az információkat közzétevő személy között.

  A vásárolt áruk, amelyek szerzői jogokra és/vagy szabadalmi jogokra vonatkoznak, esetében az ATN EUROPE LTD nem biztosít további jogokat a használatra és terjesztésre, kivéve azokat a jogokat és/vagy engedélyeket, amelyeket a gyártó/a termék disztribútora kifejezetten meghatároz.

  Az ATN EUROPE LTD által nyújtott bármely áru és szolgáltatás, amelyet a Szerzői és Szomszédos Jogi Törvény védelme alatt áll, eredeti formájában, csomagolásában és szállítójával együtt kerülnek átadásra a Felhasználóknak az ATN EUROPE LTD által nem érintve, valamint a gyártók és/vagy forgalmazók által a Bolgár Köztársaságra vonatkozóan megadott licenszek és jogok szerint.

  Azok a linkek a Weboldalon, amelyek harmadik felek tulajdonát képezik, a Felhasználó kényelme érdekében vannak közzétéve. Amikor a Felhasználó ilyen linket használ, nem az ATN EUROPE LTD által nyújtott szolgáltatást veszi igénybe, és ezért ezek az Általános Szerződési Feltételek nem vonatkoznak a Weboldalon kívüli link használatára.

  ATN EUROPE LTD Nem felelős az információkért és/vagy tartalomért olyan harmadik felek tulajdonában lévő weboldalakon, és nem kéri vagy ajánlja ezeknek a weboldalaknak vagy bármely ott közzétett információnak a használatát. Az ilyen weboldalak használatával járó esetleges kockázatokat a felhasználók viselik.

 • 4. A Weboldalon kínált termékek és szolgáltatások.

  Az áruk a webhelyen típusok, csoportok és al-csoportok szerint vannak felsorolva.;

  Az áruk a webhelyen típusok, csoportok és al-csoportok szerint vannak felsorolva.;

  Az oldalon (a linken) minden egyes tételhez információ található, amely a termék árát, főbb jellemzőit, elérhetőségét és további információkat tartalmaz, hogy támogassa a felhasználót az informált választáshoz a termék vásárlása során. Az ATN EUROPE LTD nem vonható felelősségre a termékek leírásában szereplő pontatlanságokért, amelyek nem utalnak a fő jellemzőkre, és nem állítja, hogy a nyújtott információ teljes körű.

  AZ ATN EUROPE LTD fenntartja magának a jogot, hogy neveket, modelleket és egyéb információkat az áruk angol vagy más nyelven történő közzétételére fordítson.:

  • Fennáll a veszélye, hogy értékes információk elveszhetnek a termékek tulajdonságait illetően a fordítás során;
  • Nincs széles körben elfogadott egyértelmű terminológia a bolgár nyelven.;

  A termékek információt tartalmaznak angol vagy egyéb nyelven, például szoftvereket, zenét és filmeket angol vagy egyéb nyelven.;

  Az összes ár, amelyet a weboldalon feltüntetünk, bolgár leva és euróban van megadva, ÁFA-val együtt. Ha a termékeknek többféle változata van, akkor a weboldalon fel kell sorolni az összes változat árát. Az ATN EUROPE LTD jogosult bármikor, előzetes értesítés nélkül módosításokat végezni a közzétett termékekben, szolgáltatásokban, árakban és más termékkedvezményekben, és a Felhasználót az ezen módosításokról azok közzétételét követően tájékoztatottnak tekintjük. Azon termékeknek a részletes információi, amelyek egy része közzétett, esetleg nem lesz frissítve, de a Felhasználókat mindenképpen tájékoztatjuk az elavult információkról a weboldalon történő online vásárlási űrlapon keresztül rendelt termékek kiszállítása előtt. Az oldalon közzétett információ egy része olyan termékekre, szolgáltatásokra vonatkozhat, amelyeket nem kínálunk, vagy amelyek jelenleg nem elérhetőek.

 • 5. Áruk és/vagy szolgáltatások vásárlása a Webhelyről www.atneu.com

  A Felhasználó jogosult megrendelni az АTN EUROPE LTD. honlapján található összes terméket és szolgáltatást. A rendelés leadásakor a Felhasználó kiválaszthatja a termékek típusát és modelljét, mennyiségüket, a fizetési feltételeket, a szállítási határidőt a honlapon található lehetőségek szerint.

  * A Felhasználó rendelést adhat a termékekre, amelyek a rendelés időpontjában nem érhetők el az online áruházban, és speciálisan a Vásárló számára lesznek rendelve.

  * A felhasználó megadhatja a kívánt szállítási határidőt, amelyet az ATN EUROPE LTD módosíthat a futárnak annak a lehetőségétől függően, hogy a küldeményt a megadott dátumon és helyen kézbesíteni tudja-e.

  Ha feltételezhető, hogy a Felhasználó (természetes vagy jogi személy) mennyiségben kívánja megvásárolni az árut, és/vagy továbbértékesíteni szándékozik azokat és/vagy olyan célra kívánja felhasználni, amelyre nem szolgálnak, az ATN EUROPE LTD fenntartja magának a jogot, hogy saját belátása szerint megtagadja az ilyen személyeknek való értékesítést.;

  A felhasználó bármikor módosíthatja a kiválasztott termékeket és szolgáltatásokat a megrendelés véglegesítése előtt, az online vásárlási űrlap kitöltésével.

  Amikor a Felhasználó rendelést ad az oldalon, a Felhasználó szerződéses viszonyba lép az ATN EUROPE LTD-vel a kiválasztott termék vásárlására vonatkozóan jelen Általános Szerződési Feltételek alapján, és a rendelés akkor tekinthető visszaigazoltnak, ha az ATN EUROPE LTD-től az összes fent említett paramétert tartalmazó visszaigazolást kapunk az oldalon megadott utasításoknak megfelelően és/vagy az e-mailben történő rendelés visszaigazolásának utasításainak megfelelően.;

  ATN EUROPE LTD Az ATN EUROPE LTD jogosult bármikor saját belátása szerint megváltoztatni az oldalon feltüntetett árakat előzetes értesítés nélkül a Felhasználók felé. A Felhasználónak ki kell fizetnie az oldalon a Rendelés végrehajtásakor feltüntetett árat, függetlenül attól, hogy az magasabb vagy alacsonyabb-e, mint az frissített ár. Technikai hibák esetén az oldalon közzétett információkban, amelyek miatt a rendelést nem lehet végrehajtani, az ATN EUROPE LTD megtagadhatja a rendelés végrehajtását, és nem fizet más kompenzációt a Felhasználónak, kivéve ha a törölt rendelésért kifizetett vagy letétbe helyezett összegeket megtéríti a Felhasználónak.

 • 6. Fizetés a vásárolt termékek és szolgáltatásokért

  Ha banki átutalással történik a fizetés, a Felhasználónak fizetnie kell az rendelt termékek értékével megegyező összeget az ATN EUROPE LTD-nek megadott banki számlára, amely szerepel a kiállított számlán. Az ATN EUROPE LTD csak akkor szállítja ki a rendelt termékeket és szolgáltatásokat, miután a fizetés megerősítésre került, és az összeg jóváírásra került az ATN EUROPE LTD banki számláján.

  Kérjük, vegye figyelembe, hogy egyes esetekben (munkanapok vége, munkaszüneti napok, ünnepek) a fizetése a számlánkra történő jóváírása némi időt vehet igénybe, ami jelentősen meghosszabbíthatja a szállítási határidőt.

  A virtuális POS terminálon keresztüli fizetés során a Felhasználónak a kézbesített áruk árával megegyező összeget kell fizetnie, a megerősített rendelés alapján, virtuális POS terminálon keresztül, és csak a fizetési tranzakció megerősítése után fogja az ATN EUROPE LTD teljesíteni a rendelt áruk és szolgáltatások szállítását.

  A megrendelés leadása után át leszel irányítva az online áruházunkban a PayPal weboldalára, ahol lehetőséged lesz fizetni a PayPal profilodon keresztül bankkártyával. A rendelés előkészítése és szállítása a fizetés beérkezése után kezdődik. Általában a fizetések visszaigazolását a ePay.bg-n keresztül pár perccel a fizetés után megkapjuk.

  FONTOS! Ha PayPal-on keresztül fizetsz a számlád vagy kártyád segítségével BGN-ben, akkor egy magasabb összeg lesz levonva a számládról, mint amit a kosárban látsz, és az eltérés százalékos aránya jelentős lehet.

  Jelenleg a bolgár leva nincs azok között a pénznemek között, amelyekkel a PayPal dolgozik, ezért mi a PayPalnak az Ön rendelésének összegét euróban fogjuk megadni, az 1,95583-as átváltási árfolyamon. Azonban, ha a PayPal segítségével fizet a bolgár leva számlájáról vagy kártyájáról euróban, akkor a PayPal újra átváltja a rendelését euróból leva alapra, de a PayPal árfolyamán.

  A PayPal árfolyama magasabb, ami azt jelenti, hogy a számlájáról levonásra kerül egy összeg levaiban, amely magasabb, mint a kosarában látható összeg, és a százalékos különbség jelentős lehet (az eltérés összege rendelésének nagyságától függ).

  Ugyanez fog történni, ha EUR számlát/kártyát használsz, de a PayPal weboldalon kifejezetten azt választod, hogy a PayPal konvertálja rendelésed összegét bolgár leva-ra.

  Ezért javasoljuk, hogy használja a PayPalt, ha bolgár számlával vagy kártyával fizet külföldi pénznemben.

  A bankfiókunk száma::

  Bank DSK EAD - EUR BIC : STSABGSF IBAN: BG71STSA93000025696343

 • 7. Vásárolt termékek szállítása

  A megrendelt és kifizetett áruk kézbesítési határideje az általad megadott címre történő szállítástól számítva 24 órától 5 munkanapig terjed, miután megérkezett a rendelési visszaigazolás; ez az időszak esetleg meghosszabbodhat hivatalos ünnepek és/vagy szabadnapok miatt, a nem munkanapok számának megfelelően. Bármi előfordulhat, az előre jelzett szállítási határidők esetleges csúszásáról a felhasználót az ATN EUROPE LTD. gyorsan értesíti. Az online boltban azonban nem elérhető, a megrendeléskor fizetett áruk szállítása a bejelölt címre történik a rendelési visszaigazolástól számítva 24 órától 14 munkanapig; az időszak esetleg meghosszabbodhat hivatalos ünnepek és/vagy szabadnapok miatt a nem munkanapok számának megfelelően. Bármi előfordulhat, az előre jelzett szállítási határidők esetleges csúszásáról a felhasználót az ATN EUROPE LTD. gyorsan értesíti.

  A rendelt áruk a megadott határidők szerint lesznek szállítva. Az ATN EUROPE LTD fenntartja magának a jogot, hogy legfeljebb 7 (hét) nappal meghosszabbítsa a megadott határidőt, előzetes értesítés nélkül a Felhasználók felé, és ha a határidőt 7 (hét) napon túl szeretné meghosszabbítani, ehhez az érintett Rendelő Felhasználó előzetes hozzájárulását szükséges kérnie. Az Európai Unión belüli költségek az ATN EUROPE LTD költségére mennek.

  A vásárlásra vonatkozó online rendelés leadásakor a felhasználó megjegyzések rovatban megadhatja a kényelmes kiszállítási napot, amelyet az ATN EUROPE LTD figyelembe fog venni, és erről a felhasználót azonnal értesíti.

  A Felhasználó választhat két szállítási lehetőség közül, amelyeket a TNT (FEDEX) kínál, és amelyek a futárcég kapacitásától függően változnak.

  • Kifejezett szállítás 24-72 órán belül (országtól függően) - a futárszolgálat díja BGN-ben ......... lesz.
  • Rendszeres szállítás - a szállítás díjmentes a Felhasználó számára.

  Az ATN EUROPE EOOD kérheti a felhasználótól a rendelés további megerősítését telefonon vagy e-mailben. Ha a felhasználó megtagadja az ATN EUROPE LTD által kért információk megadását, akkor ez automatikusan a rendelés lemondásához vezet, további értesítés nélkül is.

  Az ATN EUROPE EOOD nem felelős az esetleges késedelmekért, amelyek vis maior események miatt következhetnek be, például a beszállítást végző futárszolgálat késése esetén.

  A szállításkor a felhasználónak és/vagy meghatalmazott képviselőjének alaposan meg kell vizsgálnia az árut. Külső szembetűnő hibák esetén - esetleges meghibásodások, ütközések és egyéb sérülések esetén amelyeket a szállítás során azonosítanak, a felhasználónak alá kell írnia egy kárigényt a futár jelenlétében, amelyben fel kell tüntetnie az azonosított hibákat, és azonnal értesítenie kell az ATN EUROPE EOOD-t a következő számon: +359 32570140 vagy emailen: support@atneu.com.

  Ha a Felhasználó fenntartás nélkül elfogadja a szállítást, akkor az összes későbbi igényét a kapott áruk külső látható hibáira vonatkozóan megalapozatlannak tekintik, és ezért nem lesznek kielégítve. Abban az esetben, ha a Felhasználó nem állít ki és nem ír alá kárigazolást a futár jelenlétében az áruk átvételekor, vagy ha a Felhasználó késlekedik az ATN EUROPE EOOD azonnali értesítésével a +359 32570140-es számon vagy az email címen: support@atneu.com, akkor a Felhasználó elveszíti a külső látható hibákra vonatkozóan értékesítési szerződés alapján kapott jogait.

  Ha a Felhasználó helytelen vagy hibás címet, kapcsolattartó személyt és/vagy telefonszámot adott meg a rendelésében, az ATN EUROPE EOOD nem felelős a rendelés helytelen teljesítéséért a Felhasználó által megadott hibás információk miatt.

  A termékek kézbesítésekor a Felhasználónak vagy előre kijelölt harmadik félnek alá kell írnia a kézbesítési iratokat. Harmadik félnek tekintendő minden olyan személy, aki nem adta le a rendelést, de elfogadja a Termékeket, amikor azokat a Felhasználó által megadott kézbesítési címre szállítják.

  Ha a Felhasználót nem találják meg a meghatározott címen a szállítás teljesítésére irányuló határidő alatt, és/vagy nem biztosított a szállítási címre történő hozzáférés, a ATN EUROPE EOOD fel lesz mentve a kötelességétől a rendelt áruk szállítására, és a Felhasználó elveszti a lehetőséget a rendelt áruk kézbesítésére.

  Amikor a szállított áruk nyilvánvalóan nem felelnek meg a felhasználó által rendelt áruknak, és ez egyszerű vizsgálattal megállapítható, a felhasználó kérheti a szállított áruk 48 órán belüli kicserélését az eredeti rendelésnek megfelelő árukra, és erről értesítenie kell az ATN EUROPE LTD-t a +359 32570140-es telefonszámon vagy az e-mail címen: support@atneu.com.

  Az ATN EUROPE LTD fenntartja magának a jogot, hogy kiválassza vagy megváltoztassa az átvételt végző alvállalkozót a Felhasználó előzetes értesítése nélkül, feltéve, hogy ez nem befolyásolja az átvétel módját és idejét.

  Az ATN EUROPE LTD kizárólag alvállalkozó(i) által fogja végrehajtani a szállításokat Bulgária és az Európai Unió területén.

 • 8. Vásárolt termékek visszautasítása

  A felhasználónak joga van távolról, kénye vagy haszna szerint szerződéstől elállni, kompenzáció nélkül vagy bármilyen büntetés nélkül, 14 napon belül, azoktól a napoktól számítva, amikor a Felhasználó vagy egy harmadik személy, a szállítót kivéve és az áru tulajdonosa, átveszi a termékeket, vagy attól a naptól számítva, amikor a Felhasználó vagy egy harmadik személy, a szállítót kivéve és az áru tulajdonosa átveszi az utoljára szállított termékeket abban az esetben, ha egy rendelés során több terméket rendeltek.

  Amennyiben a rendelt áru nem elérhető az online áruházban a rendelés időpontjában, a felhasználónak jogában áll felmondani a szerződést távolról, kártalanítás vagy büntetés nélkül, 14 napon belül attól a dátumtól számítva, amikor a Felhasználó vagy egy harmadik személy az árut átvette, kivéve, ha az nem a fuvarozó. A jogszabályoknak megfelelően akkor, ha egy rendelés keretében több árut vásárol egy szerződés alapján, és az utolsó kézbesített árut veszi át, akkor a határidő ennek az utolsó áru átvételétől számított 14 nap.

  Ahhoz, hogy a felhasználó érvényesíteni tudja a visszautasítási jogát, értesítenie kell az ATN EUROPE LTD-t a nevéről, földrajzi címéről és ha rendelkezésre áll, telefon-, fax- és e-mail-címéről, valamint a szerződés felmondásáról szóló döntéséről szóló egyértelmű nyilatkozatáról (például levél útján postán, faxon vagy e-mailben elküldött). A felhasználó elutasíthatja a mellékelt szabványos elállási nyilatkozatot való használatot, azonban ez nem kötelező:


 • Szabványos szerződés felmondási formanyomtatvány (töltse ki és küldje vissza ezt a formanyomtatványt csak abban az esetben, ha fel kívánja mondani a szerződést)

  AKÁR
  ATN EUROPE LTD

  ATN EUROPE LTD bejegyzett székhelye és fő üzleti helye: 4003 Plovdiv, Vassil Levski utca 43., cégazonosító szám: 205367746, nyilvántartásba vették a Nyilvántartási Ügynökségnél. Kapcsolati telefon: +359 32570140, e-mail: support@atneu.com, weboldal: www.atneu.com, raktár: 1588 Szófia, "Okolovrasten pat" utca 456B.

  Kérjük vegye figyelembe, hogy ezennel visszalépek a by me/ by me/ kötött vásárlási szerződéstől az alábbi árucikkek vonatkozásában/ az alábbi szolgáltatás nyújtására vonatkozóan.:

  – Ordered on*/Received on* ..................................................................................
  – Felhasználó neve ...............................................................................................
  – Felhasználó címe ............................................................................................
  – Felhasználó aláírása ..........................................................................................
  (csak abban az esetben, ha ez egy papíralapú űrlap)
  – Dátum ......................................................................................................

  *

  A felhasználó ugyanúgy kitöltheti, és elektronikusan elküldheti a szabványos visszavonási nyilatkozatot vagy más egyértelmű visszavonási nyilatkozatot az www.atneu.com weboldalon, és ilyen esetben az ATN EUROPE LTD azonnal elküld egy visszaigazolást a visszavonásról egy nyomtatott példányban vagy e-mailben. A szerződés értelmében érvényes visszavonási határidő betartásához a felhasználónak csak annyit kell tennie, hogy elküldi a visszavonási nyilatkozatát a visszavonási jog lejárata előtt. Abban az esetben, ha a felhasználó visszavonja a szerződést, az АTN EUROPE LTD visszatéríti az összes kapott fizetést, beleértve a szállítási költségeket is (kivéve az esetleges visszaküldés költségeit, a felhasználó által választott szállítási módhoz kapcsolódó további költségeket, ami nem az ATN EUROPE LTD által nyújtott legolcsóbb szabványos szállítási mód), indokolatlan késedelem nélkül, és legkésőbb 14 napon belül attól az időponttól számítva, amikor a felhasználó értesítette az ATN EUROPE LTD-t a szerződés felmondásáról.

  A felhasználó elfogadja a www.atneu.com szolgáltatásának általános feltételeit, ezáltal kifejezett beleegyezését adja ahhoz, hogy a fizetett összeget visszatérítik az általa megadott bankszámlára.

  Az ATN EUROPE LTD jogosult elhalasztani a fizetések visszatérítését a termékek visszajuttatásáig vagy annak igazolásáig, hogy a termékeket visszaküldték, attól függően, melyik korábban következik be. A Felhasználónak az ATN EUROPE LTD-nek kell elküldenie vagy visszaküldenie a termékeket indokolatlan késedelem nélkül, és mindenesetre legkésőbb 14 napon belül attól a naptól számítva, amikor tájékoztatta az ATN EUROPE LTD-t a szerződés felmondásáról.

  A feltétel abban az esetben van teljesítve, ha a Felhasználó visszaküldi a terméket az ATN EUROPE LTD-hez a 14 napos határidő lejárta előtt.

  A termékek visszaküldésének közvetlen költségeit a felhasználó fedezni fogja..

  A termékeket eredeti csomagolásukban kell visszaküldeni, teljes készlettel a szállítási dokumentumokkal, minden károsodástól mentesen, az eredeti formában, ahogy átvették. Az ATN EUROPE LTD fenntartja magának a jogot, hogy eldöntse, elfogadja-e a visszaküldött árut, amennyiben az sérült csomagolást, használati jeleket, karcolásokat, ütésnyomokat, villamos sokk okozta sérüléseket, hiányzó tartozékokat vagy garancia kártyát mutat.

  A Felhasználó felel a termék értékének csökkenéséért, amely a termék jellemzőinek, tulajdonságainak és megfelelő működésének igazolásához szükséges tesztelésnél túlmutat. Amikor a Felhasználó élt a lemondási jogával, fizetnie kell az aktuális szállítás arányos részét az addig eltelt időszakra, amikor értesítette az ATN EUROPE LTD-t a lemondási jog gyakorlásáról. Az arányos összeget az végár alapján számítják ki. Ha a végár túl magas, az arányos összeget az aktuális szállítás piaci értéke alapján kell kiszámítani.

 • 9. Garancia szolgáltatás

  Az ATN EUROPE LTD felelős lesz a fogyasztási cikkek esetleges eltéréseiért a vásárlási szerződéssel, amelyeket a termék átvételekor azonosítanak, és amelyek a termék átvétele után két évvel keletkeznek, még akkor is, ha nem volt tudatában az említett eltérésnek.

  A kereskedelmi garancia bármilyen kötelezettség, amelyet a kereskedő vagy a gyártó felvállal a Felhasználó felé a jog által előírt kötelezettségein túl annak érdekében, hogy a termék megfeleljen az értékesítési szerződésnek, az összeget visszatérítse, vagy kicserélje, vagy kijavítsa a terméket, vagy egyéb szolgáltatást nyújtson a termékkel kapcsolatban, ha az nem felel meg a specifikációknak, vagy esetleg más követelményeknek, amelyek nem kapcsolódnak a termék megfelelőségéhez az értékesítési szerződéshez, és amelyet a kereskedelmi garancia igénylésére vonatkozóan, vagy a megkötés előtt vagy azt megelőzően tettek közzé az alkalmazásban.

  Az ATN EUROPE LTD ki fog adni és szolgáltatni a Felhasználónak minden olyan termékszállítmány esetén egy megfelelő garanciaigazolványt információkkal a termékről és a garanciális feltételekről, valamint az esetlegesen nyújtott kereskedelmi garancia összes feltételével együtt.

  A felhasználó nem hivatkozhat és elveszti jogait a megadott kereskedelmi garancia alatt:

  • a garancialevelet elvesztése esetén;
  • abban az esetben, ha valaki vagy egy szerviz nem engedélyezett ATN EUROPE LTD. képviselője próbálja megjavítani vagy kijavítani a hibát.
  • rossz működésből eredő károk esetén;
  • abban az esetben, ha megsértik a termék fizikai integritását;
  • amely a termék normál működésével nem kapcsolatos kémiai, elektromos és/vagy más hatás esetén.;

  A termékre vonatkozó kereskedelmi garancia nem terjed ki a termék korlátozott élettartamú alkatrészeire (akkumulátorok, fogyóeszközök stb.). A garanciális szolgáltatást csak a garanciajegyen feltüntetett szervizműhelyekben lehet igénybe venni, a teljes dokumentáció rendelkezésre állása és a termék befejezésének teljesítése esetén. A gyártó kijavítja a hibás termékeket, kicseréli azokat újakra, vagy visszatéríti az értük fizetett összeget, vagy annak egy részét a termék átvételének napjától számított 30 napon belül.

  A honlapon megadott termékek és szolgáltatások kizárólag a Általános Szerződési Feltételek és a honlapon található információkra korlátozódik, minden más garancia nélkül, kivéve a felsoroltakat, ideértve a kereskedelmi és speciális garanciákat is.

 • 10. Egyéb

  Az ATN EUROPE LTD jogosult megváltoztatni az áruk szállítására vonatkozó valamennyi feltételt és bármely más információt, mely a Weboldalon található, előzetes értesítés nélkül a Felhasználó felé.

  Az ATN EUROPE LTD fenntartja a jogot, hogy értesítéseket küldjön a Felhasználóknak az új termékekről és szolgáltatásokról, promóciókról és/vagy a szolgáltatott áruk szállítási feltételeinek és módszereinek változásairól, valamint bármely más információról, amely a Felhasználók hozzájárulása alapján jelenik meg a weboldalon. Az ATN EUROPE LTD ezt a weboldalt kezeli, és alkalmazásai csak a Bulgáriai Köztársaság és az Európai Unió területén érvényesek. Az ATN EUROPE LTD kijelenti, hogy a weboldalon megjelölt anyagok vagy szolgáltatások csak a Bulgáriai Köztársaság és az Európai Unió területén megfelelőek és elérhetőek, kivéve, ha ezek az EU tagállamok nemzeti jogában megtiltva vannak. Ebben az esetben az ATN Europe Ltd nem vállal felelősséget a Felhasználó esetleges nemzeti jogszabályok megsértéséért a lakóhelye szerinti helyen. Elkövetett vásárlás útján.

  A Felhasználó kérdései, érdeklődései és tanácskérései online is elérhetők az ATN EUROPE LTD weboldalán keresztül, a kérdések és érdeklődések űrlapján keresztül, vagy online osztályunk jogi tanácsadójának segítségével a +359 32570140 telefonszámon, vagy az alábbi e-mail címen: support@atneu.com, munkaidőben: hétfőtől péntekig, 9:00 és 20:00 óra között.

  Ezen Általános Szerződési Feltételek bármikor frissíthetők, és közzétételük a weboldalon értesítésnek számít a felhasználók számára az esetleges változtatásokról. Az ATN EUROPE LTD weboldalának használatával a Felhasználók vállalják, hogy tiszteletben tartják ezeket az Általános Szerződési Feltételeket, valamint Bulgária Köztársaságának és a weboldalon nyújtott árukra és szolgáltatásokra vonatkozó nemzetközi jogszabályokat.

  A FELHASZNÁLÓ AZ ATN EUROPE SZOLGÁLTATÁSAI FELHASZNÁLÁSÁNAK ÁLTALÁNOS FELTÉTELEIT ELFOGADJA A WEBHELYEN A KÜLÖNBÖZŐ OBJEKTUMOKAT, LINKEKET VAGY GOMBOKAT MEGNYOMVA (KATTINTVA), VALAMINT AZ ÁLTALÁNOS FELTÉTELEKHEZ VEZETŐ LINKEKET IS AZONNAL ÉRVÉNYESÍTI. AZ ATN EUROPE WEBHELYÉN ELÉRHETŐ MINDEN KERESKEDŐ ÁLTALÁNOS FELTÉTELEIT ÉS POLITIKÁIT MEGTUDJA ÉS AZOKAT ELFOGADJA, VALAMINT ELKÖTELEZI MAGÁT AZOK BETARTÁSÁRA. AZ ATN EUROPE LTD KAPCSOLATI ADATAI A KÖVETKEZŐK:

  Szekhely és fő üzleti hely: ATN EUROPE LTD, Plovdiv 4003, 43, Vassil Levski Street, cégazonosító szám 205367746, bejegyezve a Cégnyilvántartásba, kapcsolati telefon +359 32570140 / e-mail support@atneu.com / www.atneu.com és raktár Szófia városában 1588, ul. "Okolovrasten pat" 456B

  Amennyiben bármilyen vita merül fel online vásárlással kapcsolatban, fordulhat az illetékes hatóságokhoz alternatív vitarendezésért, illetve használhatja a weboldalt az online vitarendezésre.

3. Adatvédelmi irányelv

 • ATN EUROPE LTD vállalatot Bulgáriában alapították, székhelye és fő tevékenységi helye Plovdiv városában található, a Vassil Levski utca 43. szám alatt, cégszám: 205367746, bejegyezve a Regisztrációs Ügynökségnél. Kapcsolati telefon: +359 32570140 / email: support@atneu.com / www.atneu.com. Raktárunk Szófiában található, a "Okolovrasten pat" 456B, 1588 szám alatt. Személyes adatvédelmi irányelvünket a személyes adatok feldolgozására vonatkozó felelősségünk teljesítése érdekében dolgoztuk ki, amelyeket tőled vagy rólad gyűjtünk. Például a távoli értékesítési szerződés megkötésekor gyűjtjük a személyes adataidat, valamint a rendelt termékek kiszállításakor, valamint amikor regisztrálsz és használod weboldalunkat marketing és reklám célokra, profilozásra, játékokban, promóciókban és lottókban való részvételre, melyeket mi vagyunk szervezünk, valamint más olyan célokra, amelyeket a törvény nem tilt. Mivel az Európai Unión belül vagyunk, a személyes adataidat az érvényes európai jogszabályoknak és adatvédelmi rendeleteknek megfelelően kezeljük.

  Ez a személyes adatvédelmi irányelv az ATN EUROPE LTD Általános Szerződési Feltételeire vonatkozik, de nem része azoknak. Célja, hogy magyarázza a felhasználóknak, hogy milyen személyes adatokat dolgozunk fel az Rendeletnek megfelelően és kapcsolatban az egymás iránti kötelezettségeink teljesítésével, valamint azt, hogy miért és hogyan dolgozzuk fel azokat, beleértve azt az esetet is, amikor személyes adatokat kell harmadik személyeknek továbbítanunk. Emellett információt nyújt azokról a jogokról, amik a személyes adatok feldolgozásával kapcsolatosan illetnek téged, ügyfeleinket és felhasználóinkat, az ATN EUROPE LTD részéről.

  Ez a személyes adatvédelmi irányelv vonatkozik azokra a személyes adatokra, amelyeket az ATN EUROPE LTD gyűjt és kezel a cég által biztosított termékekkel kapcsolatban. Nem vonatkozik arra, amikor a felhasználók regisztráció nélkül látogatják az ATN EUROPE LTD weboldalát. Ilyen esetben a személyes adatok kezelése és gyűjtése a sütikre vonatkozó irányelv szerint történik.

  1. MEGHATÁROZÁSOK

  Szabályozás – Az 2016/679 számú Általános Adatvédelmi Rendelet 2016. április 27-én született, mely felváltja az adatvédelemről szóló 95/46/EK irányelvet. Közvetlen hatálya van, és szükségessé teszi a tagállamok jogszabályainak módosítását a személyes adatok védelme terén. Célja a természetes személyek "jogainak és szabadságainak" védelme, és biztosítani, hogy személyes adataik ne legyenek feldolgozva tudtuk nélkül, és lehetőség szerint a hozzájárulásukkal történjen a feldolgozás.

  Személyes adatok azonosított vagy azonosítható természetes személyre ('érintett személy') vonatkozó bármely információt jelent; egy azonosítható természetes személy az, aki közvetlenül vagy közvetve azonosítható, különösen egy név, egy azonosítószám, tartózkodási hely-adat, egy online azonosító vagy egy, vagy több fizikai, fiziológiás, genetikai, mentális, gazdasági, kulturális vagy társadalmi identitásra jellemző tényező kombinációjára való hivatkozással.

  Speciális személyes adatok_ személyes adatokat tartalmaz, amelyek felfedik a faj vagy etnikai származást, politikai nézeteit, vallási vagy filozófiai hitét vagy tagságát szakszervezetek adattáblájában, genetikai adatok feldolgozását, biometrikus adatokat kizárólag egy természetes személy azonosítása céljából, adatokat az egészségi állapotáról vagy a természetes személy szexuális életéről vagy szexuális irányultságáról.

  Személyes adatok kezelése az adatkezelés az adatokon vagy az adathalmazokon végrehajtott bármely műveletet jelenti, függetlenül attól, hogy automatizált módon történik-e, például az adatok gyűjtése, rögzítése, szervezése, strukturálása, tárolása, adaptálása vagy módosítása, visszakeresése, konzultálása, használata, továbbításon keresztül történő nyilvánosságra hozatala vagy más módon történő hozzáférhetővé tétele, összehangolása vagy kombinálása, korlátozása, törlése vagy megsemmisítése;

  Adatkezelő Az adatkezelő bármely természetes vagy jogi személyt, közszervet, szervezetet vagy más szervet jelent, amely önállóan vagy másokkal együtt meghatározza a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit; ha az ilyen adatkezelés céljait és eszközeit az Unió vagy tagállam jogszabálya határozza meg, az adatkezelő vagy annak kijelölésének konkrét kritériumai az Unió vagy tagállami jogszabályokban meghatározhatók.

  Adat alany – Bármely természetes személy, aki a Személyes Adatkezelő által tárolt személyes adatok alanyává válik.

  Az érintett beleegyezése Bármely szabadon adott, konkrét, tájékozott és egyértelmű jelzés az érintett személy vágyairól, amely által ő, egy állítás vagy egy világos pozitív intézkedés révén kifejezi beleegyezését saját adatainak kezeléséhez, amelyek az ő személyéhez kapcsolódnak.

  Gyermek – Az Általános Rendelet szerint minden személyt gyermeknek tekintenek, aki 16 évesnél fiatalabb, bár ezt az életkort az adott tagállam törvénye akár 13 évre is lecsökkentheti. Egy gyermek személyes adatkezelése csak akkor engedélyezett, ha az egyik szülő vagy gondviselő hozzájárulását adta. Ilyen esetekben a kezelőnek ésszerű erőfeszítéseket kell tennie annak ellenőrzésére, hogy a gyermekért felelős szülő vagy gondviselő hozzájárult-e vagy jogosult-e a hozzájárulásra.

  Profilozás - bármilyen automatizált személyes adatfeldolgozás, amely kifejeződik a személyes adatok felhasználásában a természetes személy bizonyos személyes vonatkozásainak értékelésére, és konkrétabban a szóban forgó természetes személy szakmai feladatok teljesítésével kapcsolatos vonatkozásainak elemzésében és előrejelzésében; gazdasági helyzete, egészségi állapota, személyes preferenciái, érdeklődési körök, megbízhatósága, viselkedése, tartózkodási vagy mozgásának elemzése vagy előrejelzése;

  Személyes adatbiztonság megsértése Ez a biztonsági sérelem, ami véletlen vagy törvénytelen adatok véletlen vagy jogtalan megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy hozzáférését eredményezi azoknak a személyes adatoknak, amelyeket átvittek, tároltak vagy másként kezeltek;

  Állandó telephely – Az adatkezelő székhelyén az EU-ban fogják meghozni az adatfeldolgozás céljára és eszközeire vonatkozó kulcsfontosságú döntéseket. Ami a személyes adatfeldolgozót illeti, az EU-ban található állandó telephely lesz az adminisztratív központja.

  Címzett Olyan jogi vagy természetes személyt, közhatalmi szervet, ügynökséget vagy egyéb struktúrát jelent, akinek személyes adatokat terjesztenek, függetlenül attól, hogy harmadik félről van-e szó. Ugyanakkor azok a közhatalmi szervek, amelyek személyes adatokat kaphatnak konkrét nyomozás keretében az Unió joga vagy egy tagállam joga szerint, nem minősülnek címzettnek; az ilyen adatok feldolgozása a közhatalmi szervek részéről megfelel az adatvédelmi szabályoknak a feldolgozás célnak megfelelően.

  Harmadik fél olyan személy vagy jogi személyiség, közhatóság, ügynökség vagy más hatóság, amely eltér a személyes adatok alanyától, a kezelőtől, személyes adatfeldolgozótól és azon egyénektől, akik a kezelő vagy a személyes adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt jogosultak személyes adatokat kezelni;

 • 2. ADATGYŰJTÉS CÉLJA ÉS AZ ÁLTALUNK FELDOLGOZOTT SZEMÉLYES ADATOK MÓDSZERE ÉS TARTALMA?

  Az alábbi célkitűzések érdekében fogjuk felhasználni személyes adatait. Nem gyűjtünk és nem dolgozunk fel több adatot vagy egyéb személyes adatot, mint amennyire szükség van a releváns célkitűzések érdekében. Személyes adatait kizárólag az itt meghatározottak szerint fogjuk felhasználni, hacsak más típusú személyes adatok használatára nem adott kifejezett hozzájárulást. Amennyiben szándékunkban áll a személyes adatait felhasználni, amelyeket az Ön beleegyezésével dolgozunk fel más célokra, mint amelyeket a fent említett beleegyezés tartalmaz, előzetesen értesíteni fogjuk, és amennyiben a feldolgozás az Ön engedélyén alapul, személyes adatait csak az Ön engedélyével használjuk fel más célra.

  2.1. Cél

  Célunk, hogy jóhiszeműen kezeljük személyes adatait annak érdekében, hogy teljesítsük kötelezettségeinket a jogszabályoknak megfelelően és más célból, az alábbiak szerint:

  • Az azonosításod megteremtése a kereskedelmi csatornáinkon keresztül;
  • Termékek iránti kérelmeinek kezelése és teljesítése, szerződéses kötelezettségek teljesítése;
  • Szerződés megkötésére vonatkozó javaslat részletezése;
  • A szükséges átfogó szolgáltatás biztosítása;
  • Elaboráció az online szerződések és kiszállási szerződések lezárására vonatkozó javaslatokról, futárszolgáltatások küldése előre megbeszélt információkkal és tervezet szerződéssel; szolgáltatás a tranzakció megszüntetésekor, garanciális szolgáltatás/ karbantartási igény benyújtása;
  • Értesítés mindarról, ami a termékekkel kapcsolatos, amelyeket tőlünk vásárolsz vagy érdeklődsz irántuk, különböző értesítések küldése, hibák vagy problémák észlelése, válasz minden állítással, panasszal, javaslattal kapcsolatban, amelyet tőled kaptunk;
  • Elemzések és statisztikák készítése értékesítéseink és ügyfeleink számára;
  • Az ügyfél előzményeinek elemzése és a fogyasztói profil elkészítése annak érdekében, hogy meghatározzuk Önnek a megfelelő ajánlatot;
  • A hálózat biztonságának és integritásának védelme érdekében, Ön és munkatársaink biztonsága érdekében;
  • Bármely törvénytelen tevékenység vagy az általunk meghatározott feltételek megszegését azonosítani és/vagy megelőzni;
  • Annak érdekében, hogy felmérjük és megmérjük hirdetéseink hatékonyságát, valamint hogy olyan hirdetési tartalmat kínáljunk, amely megfelel az Ön igényeinek;

  Az Ön személyes adatait olyan kötelezettségek teljesítése érdekében dolgozzuk fel, amelyeket különböző törvények előírnak, például:

  • Kötelezettségeink teljesítése a távolléti értékesítések, illetve az off-site értékesítések kapcsán, ahogyan azt a Fogyasztóvédelmi Törvény előírja;
  • Információk biztosítása a Fogyasztóvédelmi Bizottságnak vagy harmadik személyeknek a Fogyasztóvédelmi Törvényben előírtak szerint;
  • Információk nyújtása a Személyes Adatvédelmi Bizottság részére a személyes adatvédelmi jogszabályokban előírt kötelezettségekkel kapcsolatban - Személyes Adatvédelmi Törvény, az 2016. április 27-i 679/2016 (EU) rendelet stb.
  • Az Munka Törvénykönyvében, a Számviteli Törvényben, az Adó- és Társadalombiztosítási Eljárási Kódexben és más kapcsolódó törvényekben előírt kötelezettségek az alapos és törvényes könyveléssel kapcsolatban.
  • Információ nyújtása a bíróságnak és harmadik személyeknek a jogi eljárások során, az eljárásrendi és a materiális jog alkalmazandó szabályainak megfelelően.
  • Korazonosítás online vásárlás során.
 • 2.2. Milyen személyes adatokat dolgozunk fel

  • Azonosító adatok (teljes név, állandó cím)
  • Forgalomadatok vagy összefoglalt adatok felhasználásra;
  • Adatokat a szerződés megkötésekor szolgáltatott;
  • Adatok a rendelésekről, teljesítésük szintjéről, szerződéses kötelezettségekről;
  • Adatok a kommunikációról ügyfelekkel vagy felhasználókkal (e-mail, telefonszám)

  Amikor feldolgozzuk az alapvető személyes adatait és a megadott egyéb adatokat a termékek nyújtása, azok fizetése, megrendelései teljesítése, valamint a jogi kötelezettségeink teljesítése céljából, akkor ezeknek az adatoknak a kezelése kötelező ezen célok érdekében. Ezek nélkül nem tudjuk biztosítani a releváns szolgáltatásokat. Ha nem szolgáltat személyazonossági adatokat, nem tudunk Önnel szerződést kötni termékeinkre vonatkozóan.

 • 2.3. Hogyan dolgozzuk fel személyes adatait?

  Az Ön beleegyezése alapján

  Néhány esetben személyes adatait csak az írásos beleegyezése alapján dolgozzuk fel. A beleegyezés külön kérdés a személyes adatok feldolgozására, és a célja ott van megjelölve.

  A megadott beleegyezés bármikor visszavonható. A beleegyezés visszavonása nem befolyásolja az ATN EUROPE LTD szerződéses kötelezettségeinek teljesítését. Ha visszavonod a beleegyezésedet a személyes adatok feldolgozására vonatkozóan az ott meghatározott módszerek szerint, az ATN EUROPE LTD nem fogja használni személyes adataidat és információidat a fent említett célra. A beleegyezés visszavonása nem érinti a jogszerűségét annak a feldolgozásnak, amely a visszavonás előtt adott beleegyezésen alapul.

  Van egy nagy termékportfóliónk, amelyet kínálunk. Amikor hozzájárulást ad az adatkezeléshez, ez a hozzájárulás azon összes termékre vonatkozik, amelyet vásárolt. Ennek a hozzájárulásnak a visszavonásához használja weboldalunkat, vagy egyszerűen vegye fel velünk a kapcsolatot.

  Tekintettel jogos érdekeinkre,

  Ezek az ATN EUROPE LTD és/vagy harmadik személyek jogi érdekeivel kapcsolatos célok. Ezek a célok magukban foglalják:

  • Az Ön és más felhasználók weboldal használatának és normál működésének biztosítása, a szolgáltatások karbantartása és kezelése, viták rendezése, rosszindulatú tevékenységek azonosítása és megelőzése;
  • Azonosítás és megoldása a funkcionalitással, fejlesztéssel és a Szolgáltatásokkal kapcsolatos technikai problémáknak.
  • Kommunikáció Önnel, beleértve az elektronikus eszközökön keresztüli kapcsolatot a Szolgáltatásokkal kapcsolatos fontos kérdésekben.
  • Elfogadás és feldolgozás a kapott figyelmeztetések, panaszok, kérelmek és egyéb kommunikációk esetén;
  • Az ATN EUROPE LTD jogainak és jogi érdekeinek gyakorlása és védelme, beleértve a bírósági úton történő érvényesítést is, valamint segítség nyújtása más webhelyfelhasználók és/vagy érintett harmadik felek jogainak és jogi érdekeinek érvényesítéséhez és védelméhez.

  Ehhez a célhoz szükség van arra, hogy feldolgozzunk egy részét vagy az összes fent megadott kategóriának.

 • 3. MEGELENTÉS LEVELE

  Az ATN EUROPE LTD szerint a „Hozzájárulás” fogalma a személyes adatok kezeléséhez az adatok alanyának szabadon megadott, konkrét, tájékozott és egyértelmű jele alapján értelmezhető, amelyben az adatkezelési szándékát kinyilvánító állítás vagy egyértelmű pozitív cselekvés által hoz létre. Az adatkezelési hozzájárulást az adatkezelési alany bármikor visszavonhatja.

  AZ ATN EUROPE LTD csak akkor tekint hozzájárulásnak, ha az érintettet tájékoztatták a tervezett adatkezelésről, és szabad akaratából, kényszer nélkül adta beleegyezését. A nyomás alatt vagy félrevezető információk alapján adott hozzájárulás nem szolgálhat érvényes alappal személyes adatok kezelésére.

  Ami a speciális adatkategóriákat illeti, az ATN EUROPE LTD az érintett személy kifejezett írásbeli beleegyezését fogja kérni, hacsak nincs alternatív jogalap ilyen adatkezelésre. Általában az adatkategóriák feldolgozásához szükséges beleegyezés az ATN EUROPE LTD által rutinszerűen megszerzett standard beleegyezési dokumentumok használatával történik - például egy új szerződés esetén, új munkatársak felvételénél stb.

  Az ATN EUROPE LTD nem gyűjt vagy dolgoz fel személyes adatokat 16 évnél fiatalabb gyermekek számára, kivéve szülő beleegyezése esetén az érvényes helyi jogszabályoknak megfelelően. Ha tudomásunkra jut, hogy véletlenül gyűjtöttünk egy gyermek személyes adatait, azokat azonnal töröljük.

 • 4. Adatkezelés jogai

  Mint adatkezelést érintő adatok kezelésére vonatkozóan az alábbi jogok állnak rendelkezésére.:

  • Azért, hogy kérheti a megerősítést afelől, hogy feldolgozzák-e az Önhöz kapcsolódó személyes adatokat, és ha igen, hogy hozzáférhet-e az adatokhoz, valamint információt kaphasson arról, kik az adatok címzettjei.
  • Személyes adataid másolatának kérése az irányítótól;
  • A személyes adatok korrekciójának vagy frissítésének kérése a vezérlőtől, amelyek helytelenek vagy elavultak.;
  • Kérés a vezérlőtől a személyes adatai törlésére (a "feledés joga");
  • A vezérlőtől kérik, hogy korlátozza az adatkezelést, és ilyen esetben az adatok csak tárolásra kerülnek, de nem fognak feldolgozásra kerülni.;
  • A személyes adatainak feldolgozása ellen tiltakozni;
  • Személyes adatkezeléssel szembeni kifogásod van a céljaidra vonatkozóan a közvetlen marketing céljából.
  • Panasszal fordulhat felügyeleti hatósághoz, ha úgy gondolja, hogy a GDPR bármely rendelkezését megsértették.;
  • Azoknak az személyes adatoknak a kérelmezéséhez, hogy strukturált, széles körben használt és gépelhető formátumban legyenek közölve Önnel;
  • A személyes adatok kezelésére vonatkozó hozzájárulásának bármikor való visszavonásához külön kérelmet kell benyújtania az adatkezelőhöz.;
  • Ne álljon olyan automatizált döntések hatálya alá, amelyek jelentős mértékben érintenek anélkül, hogy emberi beavatkozási lehetőséget biztosítanának;
  • Az automatikus profilozás ellenzősége, ami az ön beleegyezése nélkül történik;

  Az ATN EUROPE LTD minden feltételt biztosít, amelyek garantálják az érintett személy jogainak érvényesítését. Az érintettek adathozzáférési kérelmet nyújthatnak be, jogosultak panaszt benyújtani az ATN EUROPE LTD-hez kapcsolódó személyes adatok feldolgozásával, az érintett személy kérelmeinek feldolgozásával és panaszt benyújtani az érintett személyek azon panaszaival kapcsolatban, amelyek az eljárás módjára vonatkoznak.

  A személyes adatok tárgyát képező jogok gyakorlására vonatkozó kérelmet az alábbi módon lehet benyújtani::

  • Elektronikus úton az alábbi e-mail címre support@atneu.com:
  • Postai úton az ATN EUROPE LTD raktárának címére: 1588 Szófia, ul. "Okolovrasten pat" 456B - kérés írásban.

  A személyes adataid gyakorlására vonatkozó kérelemnek tartalmaznia kell a helyes információkat.:

  • Teljes név – hogy képesek legyünk azonosítani Önt;
  • Cím, telefonszám, e-mail cím - hogy kapcsolatba léphessünk Önnel és kiváló minőségű szolgáltatást nyújthassunk Önnek. ;
  • Kérelem leírása - annak megállapítása érdekében, hogy mely jogokat kívánja gyakorolni.;

  Az ATN EUROPE LTD tájékoztatást nyújt az adatkezelés alá eső személy jogainak érvényesítésére tett kérelem esetén megteszett intézkedésekről a kérelem kézhezvételét követő egy hónapon belül. Ha szükséges, a határidőt két hónappal meghosszabbíthatják, figyelembe véve az adott személy által benyújtott kérelmek bonyolultságát és számosságát. Az ATN EUROPE LTD értesíteni fogja Önt az ilyen meghosszabbításról a kérelem kézhezvételét követő egy hónapon belül, és részletezi a késedelem okait.

  Az ATN EUROPE LTD nem köteles válaszolni egy kérésre, ha nem tudja azonosítani az érintettet, a kérelem leírása nincs specifikálva, vagy nem így van elküldve, ahogy ebben a szabályzatban le van fektetve.

  Az ATN EUROPE LTD további információk közlését kérheti, amelyek szükségesek a kérelmező személyazonosságának megerősítéséhez, ha felmerülnek ésszerű gyanúk a kérelmet küldő természetes személy azonosításával kapcsolatban.

  Amikor a kérelem elektronikus úton kerül elküldésre, az információ lehetőség szerint elektronikus formában kerül megadásra, hacsak az érintett más módon nem kérte.

 • 5. Adatbiztonság

  Az ATN EUROPE LTD felelős az adatbiztonságért. Megfelelő és szükséges védelmi szintet alkalmazunk, ezért hatékony fizikai, elektronikai és adminisztratív eljárásokat dolgoztunk ki az adatok védelmére, amelyeket véletlenszerű vagy jogellenes megsemmisülés, elvesztés, megváltoztatás, jogosulatlan hozzáférés, vagy az átadott, tárolt vagy másként feldolgozott személyes adatokhoz való hozzáférés ellen véd. A szabályzatunk és az ehhez kapcsolódó adatbiztonsági eljárások megfelelnek a nemzetközi szabványoknak, és rendszeresen felülvizsgáljuk és frissítjük őket szükség esetén annak érdekében, hogy megfeleljünk az üzleti igényeinknek, a technológiai változásoknak és a szabályozói követelményeknek. Az Ön személyes adataihoz csak azok a munkatársak, szolgáltatók vagy ATN EUROPE LTD-vel kapcsolatban álló személyek férhetnek hozzá szükség esetén hivatalos ügyekben, vagy azok, akiknek ez szükséges a munkájuk ellátásához.

  Az a elvünk a szervezetünkben, hogy minden alkalmazott felelős azért, hogy az általuk kezelt adattárolás biztonságát garantálják, amelyet az ATN EUROPE LTD kezel, valamint hogy az adatok biztonságosan tárolódnak és semmilyen körülmények között nem kerülnek harmadik félnek a feltárásra, hacsak az ATN EUROPE LTD nem adta át ezeket a jogokat az ilyen harmadik félnek egy titoktartási megállapodás/szakasz alapján. Ebben az értelemben minden személyes adat csak azok számára elérhető, akiknek szükségük van rájuk, és a hozzáférést csak a meghatározott hozzáférési szabályok betartásával lehet biztosítani. Minden személyes adatot a legnagyobb biztonsággal kezelünk és tárolunk.:

  • Egyedi szobában hozzáférésvezérléssel; és/vagy
  • Egy zárt szekrényben, mely csak a jogosult személyek számára hozzáférhető; és/vagy
  • Egy jelszóval védett, belső követelményeknek megfelelő informatikai rendszeren keresztül, amely specifikált belső és technikai intézkedéseket biztosít az hozzáférési ellenőrzéshez; és
  • Elektronikus médiumok, amelyeket védnek az információhoz való hozzáférés ellenőrzésének szervezési és technikai intézkedéseknek megfelelően.

  Az ATN EUROPE LTD olyan intézkedéseket vezetett be, hogy biztosítsa, hogy a számítógépek képernyőit és termináljait csak az ATN EUROPE LTD jogosult munkatársai láthatják. Minden alkalmazottnak részt kell vennie képzésen, és egyet kell értenie a releváns szerződési záradékokkal/nyilatkozatokkal/szabályokkal annak érdekében, hogy betartsa a hozzáférésre vonatkozó szervezeti és technikai intézkedéseket. A személyes adatokat csak a belső adattárolási és megsemmisítési eljárásoknak megfelelően lehet törölni vagy megsemmisíteni.

  Személyes adatokat tartalmazó szivárgás esetén az ATN EUROPE LTD minden alkalmazandó értesítési szabályt követni fog és betartja azokat az eseteket.

 • 6. Személyes adatok tárolása

  Általában a személyes adatait addig tároljuk, ameddig szükséges a jelen Személyes adatvédelmi irányelvben meghatározott célok eléréséhez, vagy az előírásoknak való megfelelés érdekében. Törölni fogjuk az Önről összegyűjtött személyes adatokat, ha már nem szükségesek a kezdetben gyűjtött célok eléréséhez. Azonban előfordulhat, hogy törvényi rendelkezések miatt hosszabb ideig kell megőriznünk a személyes adatait, például:

  • 1 (egy) évvel a szerződés megszüntetése után, vagy mindaddig, amíg végleges megállapodás nem születik az összes pénzügyi kérdésben, valamint amíg a jogszabályok által előírt adattárolási kötelezettségek, például az Elektronikus Hírközlési Törvény és az Elektronikus Dokumentumok és Elektronikus Tanúsítvány Szolgáltatásokról szóló törvény által előírt kötelezettségek nem járnak le.;
  • 11 (tizenegy) évig az Számviteli törvény szerinti követelmények alapján számviteli adatok megőrzésére és kezelésére;
  • 5 (öt) év a Szerződési és Kötelezettségi Törvény szerint (igények benyújtásának elévülési időszaka);
  • Az információszolgáltatási kötelezettségek teljesítési határideje 5 (öt) év a bíróságnak, az illetékes kormányhivataloknak és más, hatályos törvényben meghatározott okoknak.

  Az személyes adatokat az évet követő év elején törlik, miután a fent említett törvények szerinti határidők lejártak.

  Kérjük, vegye figyelembe, hogy nem fogjuk törölni vagy anonimizálni személyes adatait, ha azok szükségesek bármely függőben lévő bírósági, közigazgatási, választottbírósági, végrehajtási eljárás vagy panaszának megfontolását célzó eljárás esetén.

 • 7. Információ nyújtása

  AZ ATN EUROPE LTD semmilyen formában nem fogja átadni személyes adatait harmadik országoknak (az EU/EGT-n kívül), kivéve a jelen irányelvben leírtakat és a jogszabályok rendelkezéseit. Különleges esetekben azonban, ha szükség van rá, bizonyos adatokat küldhetünk harmadik országokban lévő személyeknek az EU/EGT-n kívül, az érvényes jogi előírásoknak megfelelően, kizárólag az alábbi esetekben: Amikor egy illetékes köz- vagy bírósági hatóság a személyes adataid kiadását kéri a szükséges időpontban és Amikor a helyi vagy az EU Személyes Adatvédelmi Bizottság döntést hoz.:

  • Amikor egy hozzáértő közszolgálati vagy bírósági hatóság kéri a személyes adataid kiadását az előírt határidőn belül.;
  • Amikor a Személyes Adatok Védelméért Felelős Bizottság vagy az Európai Bizottság dönt arról, hogy a megfelelő ország elegendő szintű személyes adatvédelmet biztosít.;
  • Amikor megállapodásra kerül sor a szervezettel, amelyhez személyes adatokat küldenek, és tartalmazza az Európai Bizottság Döntése szerint jóváhagyott standard adatvédelmi záradékokat (2010/87/EU határozat).
  • Amikor adatokat át kell adni egy amerikai szervezetnek, a továbbítás csak akkor történik meg, ha van végrehajtott adatvédelmi pajzs keretszerződés az Egyesült Államok Kereskedelmi Minisztériumával. Az Egyesült Államok Kereskedelmi Minisztériuma felelős a Pajzs kezeléséért és adminisztrációjáért, és garanciát vállal arra, hogy a vállalatok betartják kötelezettségeiket.
  • Amennyiben szükséges, adatfeldolgozási megállapodások keretében más vállalatokat és személyeket vonhatunk be, hogy különféle feladatokat végezzenek helyettünk az általunk nyújtott szolgáltatásokon túl. Tulajdonjog változása esetén - fúzió, felvásárlás vagy vagyonértékesítés következtében bekövetkező adatkezelési változások esetén előzetes értesítést fog adni; Amikor kifejezett hozzájárulását kapjuk az adatok átadására.
 • 8. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK A SZABÁLYZATRÓL

  Ez a személyes adatvédelmi irányelv módosítható vagy kiegészíthető az érvényes bolgár vagy európai jogszabályok módosításával az ATN EUROPE LTD vagy a illetékes hatóság által.

  Az ATN EUROPE LTD tájékoztatni fogja a felhasználókat az adatvédelmi irányelvek bármely módosításáról vagy kiegészítéséről az ATN EUROPE LTD webhelyén frissített adatvédelmi irányelv közzétételével. - www.atneu.com.

  A felhasználóknak időről időre ellenőrizniük kell a legfrissebb adatvédelmi irányelveket az ATN EUROPE LTD weboldalán.

  Ez az adatvédelmi irányelv 2023. október 26-ától naprakész.

 • 9. AZ ATN EUROPE LTD KAPCSOLATI ADATAI és az SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME FELELŐSSÉGRE VONHATÓ HATÓSÁG

  Kérjük, küldje el adatvédelemmel kapcsolatos kérelmeit és bármely jogaira vonatkozó kérelmet a gdpr@atneu.com címre, amely személyes adatok védelmével foglalkozik.

  Minden kérelem eljuttatásra kerül az adatvédelmi tisztviselő tudomására.

  Abban az esetben, ha megsértik az Ön jogait a személyes adatok védelméről szóló érvényes törvény alapján, jogában áll panaszt benyújtani az felügyeleti hatóságnál:

  SZEMÉLYES ADATOK VÉDELMI BIZOTTSÁGA

  Az személyes adatok kezelésével kapcsolatos kérdésekkel kapcsolatban lépjen kapcsolatba az adatvédelmi tisztviselőnkkel e-mailben.: gdpr@atneu.com

  Cím: 2 Prof. Tsvetan Lazarov Blvd., Szófia, 1592
  Webhely: www.cpdp.bg
  E-mail: kzld@cpdp.bg
  Telefonszám: +359 29153519

 • 10. Exportálás és átutalási szabályok harmadik országokba

  Az ATN Kft. által szállított termékeket alapvetően helyi piacokon való értékesítésre és vadászati vagy sporttevékenységekre tervezték. Ha tervezi a termékek országon kívüli terjesztését, legyen az más EU tagország vagy harmadik ország, kérjük, olvassa el az alábbi bekezdéseket az exportszabályokról.

  A digitális hőkamerák exportja vagy EU-n belüli átadása Lengyelországból az ATN-tól lehet, hogy szabályozott a hatóság által az EU és a lengyelországi stratégiai javakra vonatkozó uniós és lengyel jogszabályoknak megfelelően.

  A Szakmai Viszonteladók/Végfelhasználók felelőssége kérni és beszerezni az exportengedélyeket a tárgybeli tételek exportálásához (ha szükséges), és biztosítani, hogy minden vonatkozó törvény, rendelet és adminisztratív szabályozás előírásai teljesülnek. A szabályozott termékek értékesítése vagy átadása olyan szervezeteknek, melyeket az ENSZ vagy az EU tagadott személyek listáján vagy az embargó alatt álló országok listáján szerepelnek, szigorúan tilos.

4. Sütik szabályzata

Az ATN EUROPE LTD nem fog személyes adatokat gyűjteni a tudtával és beleegyezésével!

Mi, az ATN EUROPE LTD, egy Bolgár Köztársaságban bejegyzett cég vagyunk, székhelyünk és fő tevékenységi helyünk a 4003 Plovdiv, 43, Vassil Levski utca, cégazonosító számunk 205367746. Az Ügybélyegző Hivatalba bejegyezve, elérhetőségi telefonszámunk +359 32570140 / e-mail címünk support@atneu.com / www.atneu.com, raktárunk pedig a 1588-as szofiai városban található, "Okolovrasten pat" 456B, cookie-kat vagy hasonló eszközöket használunk weboldalunkon annak teljesítményének és élményének javítása érdekében. A továbbiakban elmagyarázzuk ennek módját az összes alkalmazandó szabvány és jogszabály figyelembevételével ezen a területen.

A cookiekra vonatkozó irányelv a ATN EUROPE LTD Általános Szerződési Feltételeire utal, de azok részét nem képezi. Nem állapít meg jogokat és kötelezettségeket, hanem arra törekszik, hogy magyarázza a felhasználóknak az általunk használt technológiák típusait, funkciójukat és az Ön választási lehetőségeit ezek használatával kapcsolatban.

1. Mi az a cookie?
A cookie-k kis adatelemek, amelyeket egy webszerver küld a böngészőjének és a készülékén tárol, így a webhely felismerheti a számítógépét. Két típusú cookie létezik - állandó és ideiglenes (munkamenet) cookie-k. A legtöbb cég cookie-kat használ a webhelyek használhatóságának javítására. A cookie-k nem károsítják fájljait, és nem növelik a vírusok kockázatát a számítógépén.

2. Hogyan használjuk a sütiket?

 • Sütiket használunk annak érdekében, hogy ez a weboldal kellemesebb és barátságosabb legyen számodra, hogy megkönnyítsük az ATN EUROPE LTD munkáját a felhasználói adattárolás optimalizálásával, miközben megőrizzük az anonimitásodat is.:
 • Annak érdekében, hogy az online bolton belépve azonosítani tudjuk Önt, és garantálhassuk, hogy az weboldal valós és optimalizált az Ön számára, valamint hogy betartjuk a biztonsági előírásokat.
 • Ne felejtse el a kosarába helyezett termékeket.
 • Az internetes oldal helyes megjelenítéséhez adja hozzá a termék elérhetőségeket, amelyeket hozzáadhat a kosárhoz rendeltetésük szerint.;
 • Adatok elemzése céljából, például webhelyünk látogatásainak elemzésére.

Az alábbi típusú sütiket használjuk::

Kötelező süti
Ezek a sütik szigorúan szükségesek a webhely működéséhez, fájl formájában tárolódnak a számítógépen vagy mobil eszközön hosszú ideig. Ezeket a sütiket arra használjuk, hogy azonosítsuk a felhasználók hitelességét, amikor a webhelyet használják, így szolgáltatásainkat nyújthassuk vagy figyelemmel kísérhessük az Általános Szerződési Feltételeinket, valamint fenntarthassuk a szolgáltatásaink biztonságát.

Munkafolyamat-sütik
Ezek a sütik ideiglenesen az ön számítógépén vagy eszközén tárolódnak weboldalunkon tett látogatása során, majd törlődnek. Például munkameneti sütiket használhatunk.:
- Ahhoz, hogy Ön könnyedén tudjon navigálni weboldalunk egyes oldalai között újra bejelentkezés nélkül.;
- Azonosításához, amikor visszatér weboldalunkra szolgáltatásaink igénybevételére.;

Harmadik fél sütik:
Néhány harmadik fél által használt cookie-t használunk szolgáltatásaink részeként. Ezeket a cookie-kat a megfelelő webhelyek kezelik, és nem mi irányítjuk azokat. Kérjük, itt találja az általunk használt harmadik fél által használt cookie-kat; ezek közül néhányat letilthat általános böngészőbeállításaiban. A többihez fel kell keresnie a megfelelő webhelyeket, és kövesse a megfelelő utasításokat.

Doubleclick.net-et használunk - Google remarketingre és kijelző hirdetések megjelenítésére.;

Facebookot használunk – segít nekünk nyomon követni a felhasználó tevékenységét, miután megnézik és megnyitják a hirdetést a Facebookon. Ez lehetővé teszi a hirdetések hatékonyságának nyomon követését a Facebookon és adatok gyűjtését statisztikai célokra. Ezen módon gyűjtött adatok számunkra névtelenek, nem kapunk információt a felhasználó azonosítójáról. Mindazonáltal a Facebookon gyűjtött adatok tárolódnak és feldolgozódnak annak érdekében, hogy összekapcsolódjanak a releváns felhasználói profilokkal, valamint a Facebook felhasználhatja ezeket az információkat saját reklám célokra a Facebook adatkezelési irányelveivel összhangban.

A Google Analytics szolgáltatását használjuk, hogy statisztikákat készítsünk a weboldal forgalmáról és annak forrásairól.

A mailerlite.com MailerLite-t használjuk, hogy lehetőséget biztosítsunk a nem regisztrált felhasználóknak arra, hogy feliratkozhassanak ingyenes hírlevelünkre.

Használjuk a Yandex.ru-t - az rendelések, látogatások, hirdetések megjelenítésére vonatkozó információk előállításához.

Moseflow és hotjar szolgáltatásokat használunk – ügyfelek viselkedésének névtelen követésére.

Használjuk a contactpigeon szolgáltatást - a hírlevélre történő feliratkozásra, az ügyfelek remarketingjére és retargetingjére.

Ha aggodalma van a hirdetők által harmadik félnek létrehozott reklámcookie-k miatt, letilthatja azokat innen:

Sütikezelési irányelv

Az ATN EUROPE LTD webhelyének elektronikus platformja hatékonyságának növelése érdekében olyan adatfájlokat használ, amelyeket cookie-knak neveznek. A cookie-kból származó adatok feldolgozása és tárolása az általános adatvédelmi rendeletek és az ATN EUROPE LTD cookie-kezelési irányelvei szerint történik, amelyek megtalálhatók a www.atneu.com weboldalon (ATN EUROPE LTD Cookie-kezelési irányelvek).

3. Védelem
AZ ATN EUROPE LTD garantálja személyes adatai védelmét az elvesztés, megsemmisülés, hamisítás, manipuláció, jogosulatlan hozzáférés és jogosulatlan nyilvánosságra hozatal ellen.

Szabadon választhatja, hogy elfogadja vagy sem a sütiket. Ha szeretné tudni, amikor a számítógépe kap egy sütit, beállíthatja a böngészőjét úgy, hogy értesítést kapjon erről. Így elfogadhatja vagy elutasíthatja a sütit. A számítógépét úgy is beállíthatja, hogy elutasítson minden sütit.

FONTOS! Ha letiltja a sütiket a böngészőjében, előfordulhat, hogy nem tudja használni weboldalunk bizonyos részeit, vagy az említett funkciók nem garantáltak. Ennek eredményeképpen előfordulhat, hogy nem tudja használni a weboldalt. Ha a "Minden süti törlése" lehetőséget választja a böngészőjében, akkor a böngésző beállításai törlődnek, amikor bezárja. Hacsak ezt nem akadályozza meg a sütihasználat a böngésző beállításaiban, rendszerünk sütiket küld, amikor meglátogatja ezt a weboldalt. Erről többet megtudhat az aboutcookies.org weboldalon.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy ha a böngészőjében olyan változtatásokat eszközöl, mely letiltja a sütiket (cookies), az megakadályozza weboldalunk egy részének, beleértve a bejelentkezési funkciókat, helyes működését.

4. Linkek más weboldalakra
A(z) ATN EUROPE LTD weboldalán hivatkozások találhatók (úgynevezett "linkek"), amelyek más vállalatok weboldalaira irányíthatják a felhasználót. Az ATN EUROPE LTD nem felelős ezek tartalmáért és az adatvédelmi stratégiáikért.

5. Stratégia kidolgozása az internetes adatvédelemre Bármely esetben, a személyes adatok kezelésének fejlesztése befolyásolni fogja a személyes adatvédelmi stratégiánkat. Ha szükségesek változtatások, azokról azonnal értesítünk. Az összes jövőbeni változtatás a cookie-kra vonatkozó irányelvünkben a www.atneu.com weboldalon lesz közzétéve. Minden változás azonnal hatályba lép.

Kapcsolatfelvétel adatai:
Az ATN EUROPE LTD munkatársai bármilyen kérdés, megjegyzés vagy kérés esetén állnak rendelkezésére a cookie-kra vonatkozó irányelvvel kapcsolatban. Kérem küldje el azokat a support@atneu.com e-mail címre, vagy hívja a következő telefonszámot: +359 32570140.

KÖRÜLTERJES ÖSSZEHASONLÍTÁSTÁBLÁZAT
ATN Thor 4 ATN Thor LT ATN X-Sight 4k ATN X-Sight ltv